Ondertekening Vlaams Convenant 12 maart 2018

Ondertekening Vlaams Convenant 12 maart 2018

Ondertekening bedrijven convenant 2018-2021 voor garantie van 100% thermische reiniging van geaccepteerd TAG

Ondertekening bedrijven convenant 2018-2021 voor garantie van 100% thermische reiniging van geaccepteerd TAG

Introductie Code Milieu Verantwoord Wegbeheer door vml. minister Jacqueline Cramer 25 juni 2008

Introductie Code Milieu Verantwoord Wegbeheer door vml. minister Jacqueline Cramer 25 juni 2008

Thermisch gereinigd teerhoudend asfalt

Thermisch gereinigd teerhoudend asfalt

Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt

Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt

Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt

Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt

Ondertekening Code Milieu Verantwoord Wegbeheer voor aannemerij tijdens Asfaltdag van 13 december 2016

Ondertekening Code Milieu Verantwoord Wegbeheer voor aannemerij tijdens Asfaltdag van 13 december 2016

Overzichtskaarten lokaal beleid TAG

Onderstaande 3 overzichtskaarten met gemeenten, provincies en waterschappen geven middels kleurcodes aan of betreffende wegbeheerder standaard voorschrijft teerhoudend asfalt te laten reinigen (groen) of afziet van het standaard voorschrijven teerhoudend asfalt te laten reinigen (rood). Met de kleurcode wit wordt aangegeven dat het onduidelijk is of betreffende wegbeheerder wel of niet reinigen voorschrijft. 

 

1 april 2023

 

Legenda

 

Onbekend

 

Thermisch reinigen

 

Niet thermisch reinigen

 

waterschappen

gemeenten

provincies